Istaknuta fotografija: Rovinjska obala u proljeće (05/2015) Autorica: Natalija Mihovilić