Željela sam da svaki moj korak prati zveckanje zvijezda kao da su pikule u mome džepu dobro skrivene. Željela sam da svako jutro iz džepa izvadim svoje malo Sunce pa da, sebično, samo mene grije. Željela sam da svaku večer... Continue Reading →