NEMA OPRAVDANJA   Za sve ovo nema opravdanja, Osim ako ne uzmemo Da je bog svjetlomrcavi anđeo smrti Što poput noćnog leptira Leprša nad kolijevkama svijeta Za sve ovo nema objašnjenja, Osim ako nam veoma skoro Ne izrastu medvjeđe kandže,... Continue Reading →