Ništa vezano uz način na koji su 1847. godine prihvaćeni Orkanski visovi, prvi i jedini objavljeni roman Emily Brontë, nije ukazivalo na to da će postići svoj danas kultni status. Iako su onovremeni kritičari često priznavali njegovu snagu, pa čak... Continue Reading →