ja sam yo-yo (za tebe da budeš dobro)   jučer sam plakala od mirisa tvoje kose u jorganu umorna od toga kako mirišem kad dobijem popunjenu prazninu ključnih kostiju u džemperu istodobno pitam koji te dio maskuliniteta boli onaj dok... Continue Reading →