* dok opipavaš usnama grlić piješ poruke iz flaša bačenih u more mumlajući nejasna mesta švrakopisa grleno-grguravog klokotanja mehurića   brižljivo artikulišući u formule učtivosti zgužvana   počela gušiš se u divljem smehu proničeš u detalje katastrofe   brod je... Continue Reading →