Blackout i erasure poezija dvije su srodne i razmjerno nove vrste vizualne poezije koja spaja dva medija izražavanja – sliku i poeziju. Blackout poezija nastaje tako da autor u nekom već postojećem tekstu, recimo u novinama ili knjizi, zaokruži riječi... Continue Reading →