nerma+sofic+melancholia+01
©Nerma Sofić
nerma+sofic+melancholia+02
©Nerma Sofić
nerma+sofic+melancholia+03
©Nerma Sofić
nerma+sofic+melancholia+04
©Nerma Sofić
nerma+sofic+melancholia+05
©Nerma Sofić
nerma+sofic+melancholia+06
©Nerma Sofić
nerma+sofic+melancholia+07
©Nerma Sofić
nerma+sofic+melancholia+08
©Nerma Sofić
nerma+sofic+melancholia+09
©Nerma Sofić
nerma+sofic+melancholia+10
©Nerma Sofić
nerma+sofic+melancholia+11
©Nerma Sofić

 

Nerma Sofić rođena je 1985. godine u Jugoslaviji. Diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu. Radi kao fotografkinja i dizajnerica. Više o njenom radu saznajte na  www.nermasofic.com

Naslovna fotografija: Nerma Sofić