A ghost
A ghost ©Neđla Ćemanović Porča
A Stair to Hell
A Stair to Hell ©Neđla Ćemanović Porča
Bathroom
Bathroom ©Neđla Ćemanović Porča
Bathroom 2
Bathroom 2 ©Neđla Ćemanović Porča
Conscience sunbathing
Conscience sunbathing ©Neđla Ćemanović Porča
Crematorium
Crematorium ©Neđla Ćemanović Porča
Nomina
Nomina ©Neđla Ćemanović Porča
The view from the barrack
The view from the barrack ©Neđla Ćemanović Porča
The view from the barrack 2
The view from the barrack 2 ©Neđla Ćemanović Porča
The view from the barrack 3 ©Neđla Čemanović Porča
The view from the barrack 3 ©Neđla Ćemanović Porča

Neđla Ćemanović Porča je rođena u Sarajevu 1990. godine. Magistrirala je na odsjeku za Engleski jezik i književnost na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu gdje je trenutno zaposlena kao predavač engleskog jezika. Njeni akademski radovi su bili objavljeni u nekoliko žurnala i prisustvovala je konferencijama na temama primijenjene lingvistike i nastavne metodologije. Njeni književni radovi su objavljeni u njujorškom H.O.W. žurnalu te u okviru projekta IWP pri Univerzitetu Iowa iz SAD, kroz aktivan angažman u Sarajevo Writers’ Workshop.