amazona

mačak je rekao mjau

morske špilje

Paunova majka

plesni zamah

reinkarnacija

zaigrani lov

zaigrani život

Dino Colić rođen je 1992. godine u Zadru gdje je i završio je Školu primijenjene umjetnosti i dizajna, smjer grafički dizajn. 2016. godine je stekao titulu magistra grafike i profesora likovne kulture na Sveučilištu u Mostaru. Sudjelovao je na nekoliko grupnih izložbi te dvije međunarodne kolonije. Trenutno radi u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna u Zadru.