Nora Jesenski je fotografkinja, vizualna umjetnica i pjesnikinja s trenutnom adresom u Berlinu. Kontakt: jesenski.nora@gmail.com

O serijalu ” Između redaka” kaže: “Pjesme su nastale u tehnici kolaža, inspirirane riječima iz ženskih časopisa o modi i tračevima. Ideja je bila pronaći ljepotu riječi u moru konzumerističkih i ispraznih poruka koje nam šalju modni časopisi i pokazati da se čak i u takvom mediju nalazi poezija.”